Stotra

శ్రీ హనుమాన్​ చాలీసా తాత్పర్యము | Shri Hanuman Chalisa With Telugu Meaning

శ్రీ హనుమాన్​ చాలీసా దోహా శ్రీగురుచరణ సరోజరజ, నిజమనముకుర సుధారి ।వరణౌ రఘువర విమల యశ, జో దాయక ఫలచారి ॥ తాత్పర్యము శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మాల […]